4 เทคนิคการเขียน essay แบบมืออาชีพ

การเขียน essay (เอสเส) คือการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่หลายคนเห็นคำนี้คงต้องส่ายหัวพร้อมยกธงขาวไปตามๆกัน เพราะการเขียน essay ให้ถูกต้องและตรงประเด็นนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกกันได้เช่นกัน ซึ่งหลักๆแล้วโครงสร้างของ essay จะแบ่งเป็น 3 ส่วน นั่นก็คือ Introduction, Body และ Conclusion โดยการเขียนทั้งสามส่วนนี้นอกจากจะต้องเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้ว แต่อาจจะต้องพึ่งพาเทคนิคในการเขียนสักหน่อยเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับ essay ของคุณนั่นเอง เขียนบทนำให้ดึงดูด Introduction คือการเขียนบทนำที่ถือว่าเป็นย่อหน้าแรกในการเขียน essay ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการเขียนเพราะคุณจะต้องเขียนให้เข้ากับหัวข้อที่คุณตั้งไว้โดยที่ไม่ยาวจนเกินไป ซึ่งอาจจะใช้เวลาอ่านแค่เพียง 1-2 นาทีเท่านั้น รวมถึงเขียนให้ดึงดูดใจให้ผู้อ่านรู้สึกอยากที่จะอ่านต่อ นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเขียน Introduction นั้นก็คือการเขียน Main idea ไว้ในย่อหน้านี้โดยบอกให้ผู้อ่านได้ทราบว่าคุณต้องการจะกล่าวถึงอะไร แต่ให้ระวังว่าอย่าเขียนบทสรุปทุกอย่างไว้ที่ย่อหน้านี้เด็ดขาดค่ะ เนื้อหากระชับ ไม่วกวน ไม่ออกนอกเรื่อง ต่อจากการเขียนบทนำก็คงจะหนีไม่พ้นการเขียนในส่วนเนื้อหา หรือ Body นั่นเอง การเขียนส่วนย่อหน้านี้ถือว่าเป็นส่วนที่ยาวที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งคุณจะสามารถเขียนได้หลายย่อหน้า โดยการเขียนในส่วน Body จึงจำเป็นที่จะต้องมีใจความที่สมบูรณ์ กระชับได้ใจความ ไม่ซับซ้อน และสามารถลำดับขั้นตอนของเรื่องต่อเนื่องเป็นธรรมชาติตั้งแต่ต้นจนจบได้ดีโดยที่ไม่วกไปวนมา นอกจากนี้ไม่ควรเขียนนอกเรื่อง แต่ควรจะเขียนเนื้อหาให้เข้ากับ […]

การเขียน Essay (เอสเส)

การเขียน Essay (เอสเส) หรือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพบในการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพการเขียน แต่นับว่าเป็นส่วนที่สร้างความลำบากใจอย่างมากทีเดียว ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในโครงสร้าง และหลักการเขียน Essay ในภาษาอังกฤษ Essay คืออะไร? Essay คือ เรียงความหรือบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มักใช้วัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้งหมดในการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL เป็นต้น ประเภทของ Essay Essay มีหลากหลายชนิด เช่น1. Process Essay : เป็นเรียงความที่เขียนอธิบายตามลำดับ เช่น ตามลำดับเวลา, ตามลำดับขั้นตอน2. Argument Essay : เรียงความโต้เถียง เป็นการเขียนแสดงเหตุผลสองด้านคือ ด้านสนับสนุนและด้านโต้แย้ง3. Description Essay : เป็นเรียงความที่พรรณาเรื่องราวข้อเท็จจริง เช่น เรื่องราวบันทึกทางประวัติศาสตร์4. Definition Essay : เป็นเรียงความแบบคำจำกัดความ โดยระบุหัวข้อในประเด็นต่าง ๆของผู้เขียนซึ่งมีทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม5. Classification Essay : เป็นการเขียนเรียงความแบบแยกประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม […]