วิธีเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากแค่เขียนและทำแบบเดี่ยวกับรายงานที่เราทำมาตลอดนั้นหละ เพียงแต่มันเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง “นี้แค่นั้นเองจริงๆหรอ” คิดว่าคงคิดอย่างนี้กันสินะ อยากให้เพื่อนจำไว้อย่างนะค่ะ ว่า “ไม่มีอะไรอยากถ้าเรายังไม่ได้ลองทำ” เรามาเริ่มกันที่ปกกันเลย Report on…..เรื่องที่ทำ…… Prepared by หรือ Made by …..ชื่อ…. Offer to หรือ Present to ……ชื่อผู้สอนหรือผู้ที่จะส่งงานให้…… This report is part of the …..ชื่อวิชา….. subject. Term…. year of education ….. ( เทอมที่….ของภาคเรียน….) ……ชื่อสถานศึกษา…… ที่นี้ก็เป็นส่วนของคำนำ Preface(คำนำ) This report is prepared as a part of …..ชื่อวิชา…..(รายงานนี้ถูกเตรียมไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา) to study the knowledge in the […]