เทคนิคในการเขียนบทความ เพื่อทำ SEO

ปัจจุบันการทำ seo มีความจำเป็นมากกับธุรกิจ กิจการ เพื่อให้ได้ไปติดอันดับหน้าต้นๆ ของกุเกิล จึงเกิดการแข่งขันในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมาก แต่จนถึงเดียวนี้ยังไม่มีใครรู้วิธีการทำ seo อย่างแน่ชัด จึงรวบรวมแบ่งปันเทคนิดมาแชร์ต่อกัน เราจึงได้รวบรวมเทคนิดการเขียนบทความแบบ seo ทั้งหมดมาสรุป มาดังนี้ กำหนด keyword เพื่อใช้เป็นหัวข้อ ของบทความที่จะเขียนและนำเสนอให้น่าสนใจ และอธิบายเนื้อหาโดยรวมที่ต้องการเสนอด้วย กำหนดโครงสร้าง url เป็นแบบ %postname% หรือใช้หัวข้อที่มี Keyword รวมอยู่ด้วย หลีกเลี่ยง _  แต่ควรใช้ – (ยัติภังค์) แทน ควรมีเนื้อหาที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร แต่หากไม่ทราบวิธีการเขียนก็สามารถศึกษาตัวอย่างบทความได้จาก Google แล้วรวบรวมข้อมูล นำไปเขียนใหม่ ควรเขียนบทความอย่างน้อย 150 คำขึ้นไป หากจะให้สมบูรณ์แนะนำเขียนมากกว่า 300 คำ หัวข้อย่อย กำหนดเป็น h2 หรือย่อยลงมาอีกก็เป็น h3  แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ Keyword ในทุกหัวข้อย่อย การเน้นตัวหนา ตัวเอียง […]