เทคนิคอ่านหนังสือให้มีประสิทธิกาพ

เทคนิคที่อยากจะนำมาแชร์ในวันนี้ มีด้วยกัน 5 อย่าง: 1. อ่านให้เร็วขึ้นนิดหน่อย โดยปกตื ถ้าเราอ่านหนังสือช้าๆ มันจะมีช่องว่างเล็กที่อาจจะทำให้เราเผลอไปคิดเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สมาธิเราหลุดได้ ผลคือไม่สามารถจำอะไรที่อ่านไปได้เลย เราอาจจะลองค่อยปรับความเร็วในการอ่านขึ้นมาอีกนิด เพื่อที่จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นอยู่กับการอ่าน เช่นจากที่เคยอ่านอยู่ประมาณ 1x ก็เปลี่ยนเป็น 1.5x และค่อยๆ ปรับเพิ่มที่ละน้อย 2. เมื่ออ่านก็อ่านเพียงอย่างเดียว แน่นอนการทำงานแบบหลายอย่างพร้อมกัน (multi-tasks) นั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ได้อาจจะเป็นจริงเสมอไป โดยเฉพาะเรื่องการอ่านหนังสือ หากเรากำลังอ่านหนังสือ แล้วหันไปทำเรื่องอื่นๆ พร้อมกันด้วย จะทำให้ไม่มีสามธิ การอ่านจะไม่ต่อเนื่อง สุดท้ายก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดี อีกหนึ่งเคล็ดลับคือ อาจจะลองทำสรุปทุกๆ บท ที่ได้อ่านไป หรือหาก 1 บทยาวไป ก็เปลี่ยนเป็นทุกๆ กี่หน้า เช่น 20 หน้า การจดสรุปก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้เราสามารถจำสิ่งที่อ่านไปได้ดี 3. จำเป็นภาพ จำเป็นเรื่อง จำโดยผูกกับความจำเก่า จะจำได้ดีกว่าจำไปทื่อๆ ตรงๆ เฉย การอ่าน และท่องจำแบบตรงๆ เลย จะทำให้เราจำอะไรได้ไม่มาก […]