หาเงินง่ายๆ กับการเขียนบทความไอที

บทความแนะนำแนวทางการฝึกฝนตัวเองเพื่อหารายได้พิเศษหรือรายได้หลักด้วยการเป็นนักเขียนบทความด้านไอที คอมพิวเตอร์ เทคโน การใช้อุ ปกรณ์อีเล็คทรอนิคต่างๆ บทความด้านไอที สอนใช้แอพ สอนการใช้โปรแกรมต่างๆ เทคโนโลยี่ แท็บเล็ต มือถือ รีวิวอุปกรณ์ต่างๆ เป็นบทความที่ทำงานได้ง่าย เขียนง่ายและ ตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งการที่เว็บไซต์เหล่านั้นจะได้รับความนิยมมีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมากนั้น จะต้องมีบทความ จำนวนมากในเว็บไซต์ อาชีพนักเขียนด้านนี้จึงไปได้ดี และไปได้อีกนาน ซึ่งอาจไม่เพียงแค่รับจ้างเขียนบทความเท่านั้นแต่อาจจะทำเว็บไซต์ของตนเองด้วยก็ดี เพราะจะ สามารถหารายได้จากการติดป้ายโฆษณา Google Adsense อย่างในเว็บ siamebook.com ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ ก็เป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ทำได้ ง่ายๆ แค่อัพเดทบทความดีๆ ลงในเว็บไซต์เท่านั้นเอง ประเภทของบทความเกี่ยวกับไอที บทความแนวนี้ค่อนข้างกว้างและหลากหลายมาก แต่ละแบบจะมีความยากง่ายในการเขียนบทความต่างกันไป รีวิวอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไอที การเขียนบทความแนวนี้อาจจะเป็นการทดสอบการใช้งานสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น รีวิวมือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น การเขียนบท ความแนวนี้ค่อนข้างยากในการหาอุปกรณ์มาทดสอบ นอกเสียจากจะเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมมาก บริษัทต่างๆ ส่งอุปกรณ์มาให้ทดสอบ ส่วนที่หลายคนนิยมก็จะใช้การแปลจากเว็บไซต์ต่างๆ ประเทศ และนำภาพประกอบมาใช้ด้วยเช่นกัน […]