รู้ไหม?? รายงาน 1 เล่ม ต้องมีอะไรบ้าง..ถึงจะออกมาดี

          สวัสดีค่ะน้องๆ พี่เมษ์เชื่อว่าในชีวิตน้องๆ ต้องผ่านการทำรายงานกันมามาก หลายเรื่อง หลายวิชา แต่เคยรู้จักองค์ประกอบของรายงานจริงๆ กันรึเปล่า วันนี้เรามาทำความรู้จักองค์ประกอบของรายงานให้มากกว่าเดิมกันดีกว่าค่ะ          ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าในรายงาน 1 ฉบับ ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง? โดยทั่วไปองค์ประกอบหลักจะมี 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย มาทำความรู้จักทีละส่วนกันก่อนส่วนประกอบตอนต้น  คือ ส่วนแรกที่จะเจอก่อนเข้าสู่เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ สารบัญตารางหรือบัญชีตาราง (ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ หากตารางไม่เยอะ) สารบัญภาพประกอบหรือบัญชีภาพประกอบ (ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ หากรูปภาพไม่เยอะ) เนื้อเรื่อง ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงานค่ะ เพราะเป็นการนำข้อมูลที่เราได้ศึกาาค้นคว้ามานำเสนอ โดยประกอบด้วย บทนำ ส่วนเนื้อหา บทสรุปหรือสรุป ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนส่งท้ายของเล่มรายงาน ต่อจากเนื้อหา ซึ่งก็แบ่งออกเป็น บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ดรรชนี หรือ ดัชนี (ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้)   […]