เทคนิคการอธิบายกราฟและรูปภาพในรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

ในการเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเลยก็ว่าได้ กราฟและรูปภาพก็คือหนึ่งในองค์ประกอบของรายงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาในการอธิบายถึงองค์ประกอบของกราฟ การจัดวางกราฟ การอธิบายรูปภาพที่เชื่อมโยงกับประโยคที่เขียนมา ปัญหาดังกล่าวนั้นจะลดลงไปด้วยคำอธิบายกราฟ และรูปภาพในรายงานที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งบริติช เคานซิล เตรียมพร้อมมาให้คุณได้นำไปปรับใช้ และสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริง ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาเริ่มดูวิธีการอธิบายทั้งกราฟ และรูปภาพในรายงานเป็นภาษาอังกฤษกันได้เลย 1) See below for further information ใช้ในการบอกถึงข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นกราฟหรือรูปภาพเพื่อที่จะบ่งบอกข้อมูลเพิ่มเติม 2) Figures can be found below มักใช้นำเสนอถึงตัวเลขซึ่งอาจเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลหรือบทความจากย่อหน้าใดที่ติดกับตัวเลขด้านล่าง 3) See paragraph 3 for full details ดูย่อหน้าที่ 3 สำหรับข้อมูลฉบับเต็ม ในกรณีนี้มักใช้ในการแสดงส่วนของข้อมูลที่อยู่ห่างออกไป 4) As you can see in the attached files, … ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ที่แนบมา อาจจะเป็นไฟล์ที่มาจาก Email ก็เป็นได้ 5) Point 4 above related […]