Daily Report

เข้าเรื่องเลยละกันนะครับ ผมว่าหลายๆ คนคงจะรู้จักคำว่า To-Do’s List และก็ใช้เจ้า To-Do’s List นี้ไม่ว่าจะในเรื่องการทำงาน หรือเรื่องส่วนตัวต่างๆ วันนี้ผมขอมาแย่งปันประสบการณ์ในการทำ To-Do’s List ในรูปแบบของ Daily Report ละกันนะครับ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าในเรื่องใดๆ รวมทั้งงานของ Software Testing ด้วยเช่นกัน

รูปแบบของ Daily Report

รูปแบบของ Daily Report ที่ผม และน้องๆ ในทีมใช้งานกันอยู่นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Daily Report ของวันจันทร์ — วันพฤหัสบดี และ Daily Report ของวันศุกร์ ซึ่งทั้งสองแบบต่างกันนิดหน่อยครับ

Daily Report ของวันจันทร์ — วันพฤหัสบดี

รูปแบบของ Daily Report นั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายครับ โดย Daily Report จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

 • Complete: งานที่ทำเสร็จในวันนี้
 • Tomorrow: งานที่จะทำในวันพรุ่งนี้
 • Behind the Plan: งานที่ไม่เสร็จตามแผนที่ว่างไว้

ตัวอย่าง

Dear My Boss,

Here is Daily Report of December 02, 2010

To-Do’s

Complete

 • Conduct meeting to walk through requirements to define scope of testing.
 • Perform peer review to review test scenarios of Project A.
 • Perform system testing on 5 test scenarios of Project B.
 • Conduct meeting to review defects of Project B to define and confirm resolve defects and regression testing time line.

Tomorrow (December 03, 2010)

 • Perform system testing on 4 test scenarios of Project B.
 • Join meeting to kick off Project C.
 • Perform regression testing of Project D.
 • Present test process to IT development team to educate them to understand the test process.

Behind the Plan

 • Develop test scenarios of Project E. (25% vs 100%)

Daily Report ของวันศุกร์

ส่วนที่แตกต่างออกไปใน Daily Report ของวันศุกร์ก็คือเปลี่ยนจาก Tomorrow เป็น Next Week โดยจะอธิบายถึงสิ่งที่จะทำให้สัปดาห์หน้า ดังตัวต่อไปนี้ครับ

Next Week (December 07, 2010 — December 09, 2010)

 • Join meeting to walk through requirement of Project H.
 • Review defects of project I and setup the resolve date.
 • Perform system testing on 10 test scenarios of Project G.
 • Perform regression testing on Project B, C and D.

คำแนะนำ

ผมขอนำเสนอคำแนะนำที่มาจากประสบการณ์ของตัวเอง เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานครับ

 1. เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ฝึกการเขียนไปในเวลาเดียวกัน เพิ่มพูนความรู้ และทักษะการใช้งานภาษา
 2. ขึ้นต้นประโยคด้วย Verb และอย่าเยิ้นเย่อมาก ควรจะบอกถึงจุดประสงค์ของงานด้วย เช่น Conduct meeting to define scope of testing.
 3. ส่วนของ Behind the Plan ผมจะแบ่งค่าของ % ออกเป็น 3 ระดับคือ
 • (0% vs 100%) = ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย
 • (25% vs 100%) = เริ่มทำไปแล้วบ้างเล็กน้อย
 • (50% vs 100%) = งานทำมาได้ครึ่งทางแล้ว
 • (75% vs 100%) = เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมจะส่งมอบงาน
 1. เมื่อทำการปรับแผนงานใหม่ในส่วนของ Behind the Plan แล้วนั้น งานดังกล่าวก็จะไปถึงเพิ่มเข้าที่ Tomorrow ทันที

ในการส่งแนะนำให้ส่งเป็นรายวัน และหัวหน้าก็ต้องอ่าน Daily Report ทุกๆ ฉบับที่ เพื่อน หรือน้อง ส่งมาให้ด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้รู้ความเป็นมา เป็นไปของงานต่างๆ ที่ทีมกำลังดำเนินการปฏิบัตอยู่ครับ

ส่งให้ใครบ้าง และเมื่อไร

ใครบ้างที่เราจะต้องส่ง Daily Report นี้ไปถึง ผมขอแนะนำว่าควรจะต้องส่งถึงบุคคลดังต่อไปนี้ครับ

 • หัวหน้า
 • สมาชิกทุกๆ คนในทีม

ส่งท้าย

Daily Report เป็นการหนึ่งรูปแบบของ To-Do’s List และเราเลือกที่จะส่งถึง หัวหน้า และ สมาชิกทุกๆ คนในทีม ก็ต้องเข้าร่วมด้วยเช่นกัน เพื่อให้สมาชิกทุกๆ คนในทีมรู้ความเป็นมาเป้นไปของงาน และพบปัญหาใดๆ บ้างในการทำงานนั้นๆ ผ่านทางการเขียนลงมาใน Email ครับ
ก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่มากก็น้อย 🙂