เทคนิค การเขียนบทความ อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

เทคนิค เขียนบทความ

1. กำหนดจุดประสงค์ของเรื่องก่อนเขียน

ทุกครั้งก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเขียนเรื่องราวอะไรสักอย่างเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อ่าน สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการกำหนดจุดประสงค์ของเรื่องราวที่คุณจะเขียนเสียก่อน ว่าต้องเขียนเรื่องราวให้ออกมาในรูปแบบไหน ทำให้ผู้อ่านรู้สึกอย่างไร หรืออยากให้ผู้อ่านได้รับอะไรจากการอ่านบทความของคุณบ้าง

โดยการกำหนดจุดประสงค์ก่อนการเขียนบทความจะทำให้คุณสามารถเลือกแนวทางในการเขียนเล่าเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม และทำให้การเขียนบทความมีจุดมุ่งหมายไม่หลงประเด็น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามสิ่งที่คุณกำหนดไว้อย่างการเขียนเพื่อให้ความรู้คุณก็ต้องเลือกรูปแบบการเขียนด้วยการใช้คำที่ดูเป็นทางการเพื่อสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถือให้บทความเมื่อถูกอ่าน ที่ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ก่อนทำการเขียนบทความนั่นเอง

เทคนิค เขียนบทความ

2. ใช้หลัก 5 W+1H

เทคนิค การเขียนบทความ ให้น่าสนใจ และโดนใจผู้อ่านนั้น คุณจำเป็นต้องทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเรื่องราว หรือจินตนาการตามที่คุณได้เขียนเล่าออกไปได้อย่างง่ายดาย จากการใช้หลัก 5 W+1H หรือก็คือการใช้หลักการ Who (ใคร) What (ทำอะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไหร่) Why (ทำไม) How (ทำได้อย่างไร) เข้ามาช่วยในการอธิบายเพื่อสร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านได้อย่างเป็นขั้น เป็นตอนที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวที่ได้อ่านง่ายขึ้น ซึ่งวิธีนี้มักถูกใช้อย่างมากมายในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการทำภาพยนตร์ การเขียนนิยาย หรือแม้แต่การทำรายการทีวีทั่วไป ก็เลือกวิธีนี้ในการสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจและทำให้ผู้อ่านเกิดเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เทคนิค เขียนบทความ

3. สรุปจบให้ตราตรึงใจ

นอกจากการเริ่มต้นการเขียนเรื่องราวที่ดีแล้ว การสรุปจบเรื่องราวที่คุณได้เขียนให้ตราตรึงใจก็สามารถสร้างรู้สึกดีๆ ให้กับผู้อ่านได้เช่นกัน ซึ่งตอนจบอันตราตรึงใจที่คุณต้องสร้างขึ้นมานั้น ต้องสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดความตราตรึงใจ สามารถมัดใจของผู้อ่านให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบบทความ หรืออยากติดตามบทความของคุณอีกต่อไปในอนาคต

โดยคุณสามารถสร้างความตราตรึงใจได้จากการเขียนสรุปให้ผู้อ่านมีความคิดเชิงบวก ให้กำลังใจในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน หรือการแสดงว่าคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความคิดคล้ายกับผู้อ่าน ซึ่งการสร้างบทสรุปที่ตราตรึงใจนั้น จำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และวัตถุประสงค์ของเรื่องที่คุณได้ทำขึ้นมาด้วย เพื่อให้บทสรุปเรื่องราวที่คุณได้ถ่ายทอดออกมาสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้เขียนมาก่อนหน้านี้ด้วย

เทคนิค การเขียนบทความ

4. เล่าเรื่องอย่างมีจุดพีค

การเล่าเรื่องให้มีจุดพีค หรือจุดที่สร้างความพลิกผันที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างน้อยๆ หนึ่งจุดเพื่อให้เรื่องราวได้ไปสู่จุดพลิกผันที่จะทำให้ผู้อ่านบางคนที่กำลังประสบปัญหาเดียวกัน หรือปัญหาที่คล้ายๆ กันได้ตัดสินใจว่าตนเองควรทำเช่นไรต่อไปจะทำตามที่ผู้เขียนบอกไว้ หรือสร้างแนวทางใหม่ที่อาจจะดีกว่าให้กับตัวเองได้จากการอ่านบทความ

ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างจุดพีค หรือจุดพลิกผันในการเขียนบทความก็คือคุณไม่ควรสับสนระหว่างการเล่าเรื่องให้มีจุดพีค กับการสร้างตอนจบของเรื่องให้น่าประทับใจ เพราะจุดพีค หรือจุดพลิกผันที่ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้อ่านจะเจอกับอะไรในอนาคต แต่จะบอกเพียงแค่ผู้เขียนได้ผ่านอะไรมาบ้าง ผลลัพธ์ที่ผู้อ่านได้เลือกจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งส่วนนี้ก็นับว่าเป็นส่วนที่สามารถสร้างแรงใจให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งส่วน

หากจะให้คุณผู้อ่านได้ไปแค่ 4 เทคนิคสำหรับการเขียนให้น่าสนใจมันก็ดูน้อยจนเกินไป ดังนั้นเรามาต่อกันด้วย 7 เทคนิคการเขียนคำโฆษณาที่คุณควรรู้ สำหรับคนที่ต้องการเขียนเพื่อส่งเสริมการตลาด หรือเขียนเพื่อทำโฆษณาในการทำธุรกิจของคุณ

1. แอบเข้าไปอยู่ในใจของผู้อ่าน

เทคนิค การเขียนบทความ หลายคนอาจมองว่าการเขียนคือการสร้างประโยค และการคัดสรรคำที่สวยงามมาใช้งาน แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของการเขียน เพราะการเขียนที่ดีไม่ใช่แค่สร้างสรรค์คำที่สวยหรู แต่จะต้องเขียนให้เข้าไปในใจของผู้อ่านได้ และการเขียนให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้อ่านวิธีที่ดีที่สุดคือเข้าใจผู้อ่าน ใช้คำเขียนในแบบที่ผู้อ่านจะเข้าใจ และสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้แม้อ่านเพียงไม่กี่ประโยค

2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยการจับคู่คุณสมบัติ กับประโยชน์

สิ่งที่จะโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่านได้ดีที่สุด คือการบอกเล่าในสิ่งที่ผู้อ่านต้องการทราบ เมื่อพวกเขาได้ลงมือค้นหาข้อมูล ดังนั้นในการเขียนเพื่อส่งเสริมการขายคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะเขียนบอกถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมี พร้อมบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากคุณสมบัติเหล่านั้น

3. เฉพาะเจาะจง

หากการเขียนคำโฆษณาของคุณจะเต็มไปด้วยอารัมภบท ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขอบอกเลยว่าการเขียนคำโฆษณาของคุณนั้นมันทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกเบื่อหน่าย ดังนั้นการเขียนคำโฆษณาควรถูกออกแบบมาให้มีความเฉพาะเจาะจง แสดงให้ผู้พบเห็น หรือผู้อ่านทราบว่าสิ่งนี้คืออะไร ต้องการจะสื่อสารกับผู้อ่านในทิศทางใด

4. เขียนถึงผู้คนที่กล่าวถึงคุณ

ผู้คนในปัจจุบันมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลก่อนทำการซื้อสินค้า หรือบริการมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการให้ผู้คนมั่นใจกับการซื้อสินค้า และบริการของคุณ ก็อย่าลืมนำคำพูดที่ผู้คนกล่าวถึงสินค้า และบริการมาเขียนถ่ายทอดออกไปให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านดู

5. เอาชนะคำคัดค้าน

ในการโฆษณาคงจะไม่แปลกอะไรที่ผู้อ่าน หรือผู้พบเห็นจะมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเชื่อคำโฆษณาอย่างสนิทใจ สงสัยในคำโฆษณาตลอดจนคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับคำโฆษณาของคุณ ดังนั้นในการเขียนโฆษณาคุณจำเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับโฆษณา ด้วยการเอาชนะข้อคัดค้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

6. เข้าให้ถึงใจของลูกค้ายิ่งขึ้น

การจะเข้าถึงใจใคร สิ่งที่คุณต้องทำให้ได้คือเข้าใจพวกเขาอย่างการมองเห็นปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องพบเจออย่างเช่น Am2bmarketing ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่มองเห็นปัญหาในการทำตลาดของกลุ่มเป้าหมาย จึงเขียนโฆษณาสื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า Am2bmarketing เข้าใจปัญหาของพวกเขาในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ทางการตลาด และพร้อมให้บริการด้านการทำคอนเทนต์ทางการตลาด

7. กระตุ้นการตัดสินใจ

สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำตลาดออนไลน์คือคำกระตุ้นการตัดสินใจ ที่จะส่งเสริมผู้ชมโฆษณาของคุณให้ตัดสินใจหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ซึ่งวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ผู้จัดทำต้องการไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการซื้อ การสนับสนุนให้กดรับข้อมูล ด้วยข้อความสั้นๆ อย่างซื้อเลยสินค้ามีจำนวนจำกัด หรือรับสมัครขอข้อมูลฟรี

จากที่คุณได้อ่านเทคนิคการ เขียนบทความ ทั้งหมด หากมีเคล็ดลับ หรือเทคนิคการเขียนบทความแบบไหนที่คุณรู้สึกสนใจ และคิดว่าสามารถนำไปใช้งานได้ ก็อย่าลืมนำไปทดลองใช้งานดู แต่ถ้าหากการทำ Content ดูจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณลองหันมาใช้บริการทีมงาน Content Marketing ของ Am2b Marketing ดูนะคะ

แนะนำการเขียนบทความ

วิธีการเขียนบทความ วิธีเขียนรายงาน