เทคนิคในการเขียนบทความ เพื่อทำ SEO

ปัจจุบันการทำ seo มีความจำเป็นมากกับธุรกิจ กิจการ เพื่อให้ได้ไปติดอันดับหน้าต้นๆ ของกุเกิล จึงเกิดการแข่งขันในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมาก แต่จนถึงเดียวนี้ยังไม่มีใครรู้วิธีการทำ seo อย่างแน่ชัด จึงรวบรวมแบ่งปันเทคนิดมาแชร์ต่อกัน เราจึงได้รวบรวมเทคนิดการเขียนบทความแบบ seo ทั้งหมดมาสรุป มาดังนี้

 1. กำหนด keyword เพื่อใช้เป็นหัวข้อ ของบทความที่จะเขียนและนำเสนอให้น่าสนใจ และอธิบายเนื้อหาโดยรวมที่ต้องการเสนอด้วย
 2. กำหนดโครงสร้าง url เป็นแบบ %postname% หรือใช้หัวข้อที่มี Keyword รวมอยู่ด้วย หลีกเลี่ยง _  แต่ควรใช้ – (ยัติภังค์) แทน
 3. ควรมีเนื้อหาที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร แต่หากไม่ทราบวิธีการเขียนก็สามารถศึกษาตัวอย่างบทความได้จาก Google แล้วรวบรวมข้อมูล นำไปเขียนใหม่
 4. ควรเขียนบทความอย่างน้อย 150 คำขึ้นไป หากจะให้สมบูรณ์แนะนำเขียนมากกว่า 300 คำ
 5. หัวข้อย่อย กำหนดเป็น h2 หรือย่อยลงมาอีกก็เป็น h3  แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ Keyword ในทุกหัวข้อย่อย
 6. การเน้นตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้คำที่เกี่ยวกับบทความ
 7. สร้างลิงค์เชื่อมโยงเนื้อหาไปยังบทความอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ด้วย
 8. รูปในบทความ ให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วย Keyword ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ หลังอัพโหลดรูปภาพแล้ว ควรเพิ่มคำอธิบายรูปภาพด้วย โดยใส่เป็นหัวข้อเรื่องหรือ Keyword ของบทความ
 9. จัดแบ่งบทความให้เป็นหมวดหมู่
 10. กำหนด Image Feature (รูปพิเศษ) ให้กับบทความด้วย เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ
 11. อัพเดตบบทความอย่างน้อย วันละ 1 บทความ
 12. ติดตั้งปลั๊กอินให้เว็บไซต์ ที่สร้างด้วย WordPress
 13. บทความต้องมีความน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
 14. เขียนให้ Keyword และคำต่างๆภายในเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกัน