หนังสือน่าอ่าน วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ THE FORMULA

หนังสือน่าอ่าน วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ THE FORMULA

เปลี่ยนคำว่าความสำเร็จที่ดูเลื่อนลอยให้จับต้องได้มากขึ้น เพราะหนังสือเล่มนี้มองคำว่า “ความสำเร็จ” ในมุมมองของวิทยาศาสตร์ ที่แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สามารถพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้จริง เพราะผู้เขียนคือนักวิทยาศาสตร์ด้านเครือข่ายที่มีความสนใจและทำวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีความสำเร็จจนเรียกได้ว่าพลิกวงการเลยทีเดียว