หนังสือน่าอ่าน – การเดินทางของพระจันทร์

หนังสือน่าอ่าน - การเดินทางของพระจันทร์

ข้อความหนึ่งที่ชื่นชอบ ในหนังสือนั้นมีหลายหลากมากและในการอ่านนั้นมีข้อคิดหรือหลักการใช้ให้เรานั้นนำหลักนั้นไปใช้ได้อีกด้วยบางครั้งเราก็ฝันเห็นดวงดาว ทั้ง ๆ ที่ เราอยู่ใต้ต้นไม้ตอนกลางวัน สัมผัสได้ว่าผู้แต่งเป็นคนละมุนละไม อ่อนโยน และเป็นผู้ชายอบอุ่น มีอารมณ์กวีอยู่มากพอควรภายในตัว โดยปกติแล้วคนที่หยิบยกเอาเรื่องท้องฟ้า เรื่องดวงดาวมาพูดมักเป็นคนช่างจินตนาการ แต่ประโยคดังกล่าวก็แฝงความเป็นจริงไว้ เหมือนคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการฝันไปเท่านั้น

คำว่า ศศิ แปลได้หลายความหมาย แต่ที่เจ้าตัวชอบที่สุดคงจะเป็นความหมายที่ว่า ‘พระจันทร์’ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการเดินทางของพระจันทร์จริง ๆ เพราะภายในเล่มเป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้ว คนเรามักจะจดบันทึกการเดินทางด้วยคำพูด แต่ว่านี่ต่างออกไป เพราะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวด้วยภาพสีน้ำ ที่ทั้งสดใส สวยงาม และเต็มไปด้วยความหมาย