แนะนำหนังสือ เปลี่ยนแผลเป็นพลัง : From Pain to Power

แนะนำหนังสือ เปลี่ยนแผลเป็นพลัง : From Pain to Power

โดยเรื่องในหนังสือนั้นจะบอกถึงบทเรียนล้ำค่าจากประสบการณ์ของ ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ นักแกะปมชีวิต ผู้เชื่อมั่นว่า ทุกบาดแผลที่เข้ามาในชีวิตสามารถรักษาเยียวยาได้ ผ่านการเล่าเรื่องราวของหลากหลายชีวิตที่จะทำให้เราคนอ่านได้เห็น เรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ของตัวเองต่อไป และพร้อมที่จะเปลี่ยนปัญหาที่ต้องเจอให้เป็นพลังเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง