วิธีเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากแค่เขียนและทำแบบเดี่ยวกับรายงานที่เราทำมาตลอดนั้นหละ เพียงแต่มันเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง “นี้แค่นั้นเองจริงๆหรอ” คิดว่าคงคิดอย่างนี้กันสินะ อยากให้เพื่อนจำไว้อย่างนะค่ะ ว่า “ไม่มีอะไรอยากถ้าเรายังไม่ได้ลองทำ”

เรามาเริ่มกันที่ปกกันเลย
Report on…..เรื่องที่ทำ……
Prepared by หรือ Made by

…..ชื่อ….
Offer to หรือ Present to
……ชื่อผู้สอนหรือผู้ที่จะส่งงานให้……
This report is part of the …..ชื่อวิชา….. subject.

Term…. year of education ….. ( เทอมที่….ของภาคเรียน….)
……ชื่อสถานศึกษา……

ที่นี้ก็เป็นส่วนของคำนำ
Preface(คำนำ)
This report is prepared as a part of …..ชื่อวิชา…..(รายงานนี้ถูกเตรียมไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา) to study the knowledge in the subject of …..เรื่องที่ทำ…..(เพื่อศึกษาความรู้ในเรื่อง) and studied to understand to be helpful to the class. For you are interested…..เรื่องที่ทำ…..(และศึกษาให้เข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน สำหรับท่านที่สนใจในเรื่อง)

Author hope that this report will be useful to the reader or student who find out about it. If there is any suggestion or error. The organizer will accept it and apologize.

organizer(ผู้จัดทำ) หรือ Faculty of providers.(คณะจัดทำ)
ในส่วนขอสารบัญให้ใช้ว่า Table of contents(สารบัญ)

มาปิดท้ายรายงานด้วย บรรณานุกรม หรือ แหล่งข้อมูลกัน
Bibliography or refreces ( แปลได้ทั้งสองอย่าง)
ส่วนของใครที่มีภาคผนวก ให้ใช้คำว่า Appendix(ภาคผนวก)

เสริมนะค่ะตรงนี้เป็นแบบที่ฝรั่งเค้าใช้กัน

How Facebook Changes Your Life
Sam Smith
Computer 201, Semester 2, Class 1
Professor J. Johnson
July 12, 2014
คำแปล
เฟสบุคเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไรบ้าง
แซม สมิธ
คอมพิวเตอร์ 201 ภาคเรียนที่ 2 ห้อง 1
อาจารย์ เจ จอนสัน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
แบบฝรั่งจะง่ายกว่าไทยหน่อย บอกแค่ชื่อเรือง ชื่อคนทำ วิชา จารย์ผูู้สอน และ วันเดือนปี ส่วนในแบบฉบับไทยๆ ต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้หมด เดี๋ยวไม่ขลัง 5555+

Is there anything wrong apologize at here.(ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)