วิธีเขียนรายงานส่งอาจารย์

วิธีเขียนรายงานส่งอาจารย์
..
สำหรับใครที่กำลังหาแนวทางในการเขียน
รายงานไว้ส่งอาจารย์นั้น..แต่ยังคิดไม่ออกว่า
จะทำอย่างไรให้จบเล่นวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากจ้าาาา
..
หลักๆสำคัญของต้นฉบับต้องมีคำนำ
จุดนี้เป็นจุดที่บอกว่า รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไร
ขอบเขตเนื้อหาในเล่มมีอะไรบ้าง
ให้ชี้แจงแถลงการแจ้งตรงนี้เลยจ้าาาา
เพื่อให้อาจารย์ผู้อ่านเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
..
สารบัญจุดที่บอกเรื่องราวที่เราจะเขียน
ลิชตามหัวข้อย่อยๆ มันออกมาเลยจ้า
ประเด็นให้เข้าใจง่ายๆ ต่อเนื่องและสอดคลองกัน
..
สุดท้ายก็คือสรุป สรุปประเด็นที่เราต้องการนำเสนอ
หลังจากค้นคว้ามา สรุปแต่ละบทที่ถ่ายทอดมา
ว่ามันเป็นอย่างไร
และสุดท้ายเลยคือ “บรรณานุกรม”
เป็นข้อมูลอ้างอิ่งที่เรานำมาเรียบเรียงเขียน
ไม่ว่าจากหนังสือจากเอกสาร จากข่าว
หรืออินเตอร์เน็ต เขียนตามแบบแผนให้ชัดเจน
ตามรูปแบบการอ้างอิงเลยค่ะ เช่น
..
ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / สถานที่พิมพ์ / :
/ สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
หนังสือแปล

ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / แปลโดย ชื่อผู้แปล.
/ / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
ตัวอย่างบรรณานุกรรม
..
ท้ายสุดที่ภาคผนวก เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ต้องการถ่ายทอดมา แทรกมาให้เนื้อหาดูสมบูรณ์
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็น
แบบสอบถาม สถิติ รูปภาพ