วิธีการ เขียนโบรชัวร์ (Brochure)

วิธีการ เขียนโบรชัวร์ (Brochure)

โบรชัวร์ (Brochure) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ลูกค้าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ได้ โบรชัวร์ที่ทำจากกระดาษมันวาว พิมพ์สี่สี ภาพประกอบที่สวยงาม และการเขียนที่โน้มน้าวจิตใจได้ดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณขายได้ดียิ่งขึ้น โบรชัวร์สามารถทำได้หลายหน้าที่ด้วยกัน คือ ช่วยแนะนำบริษัทให้กับลูกค้าในอนาคต ช่วยอธิบายรายละเอียดของสินค้า หรือมอบตัวอย่างสินค้าเพื่อดึงดูดใจลูกค้า คุณสามารถเพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าได้ด้วยการเขียนโบรชัวร์ที่มีเนื้อหาสั้นกระชับ ดึงดูดใจทั้งตัวอักษรและรูปภาพ

ส่วน1 ตีกรอบความคิดให้แคบ

ส่วน1 ตีกรอบความคิดให้แคบ
 • ตีกรอบประเด็นให้จำเพาะ โบรชัวร์เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีค่าซึ่งสามารถจับต้องได้ มักใช้เพื่อขายของ อย่างไรก็ตาม โบรชัวร์มีพื้นที่ในการให้ข้อมูลอย่างจำกัด ซึ่งไม่เหมือนกับเว็บไซต์ ดังนั้น เวลาที่คุณเขียนโบรชัวร์ พยายามตีกรอบให้แคบและบอกสิ่งที่คุณจะขายโดยตรง
 • เอาใจคนอ่านมาใส่ใจเรา แสร้งทำเป็นว่าคุณบังเอิญมาเจอโบรชัวร์ของตัวเอง เมื่อคุณมองจากด้านหน้า ลองถามตัวเองว่าคุณต้องการข้อมูลแบบไหนภายในใบนั้น ให้จดและตอบคำถามที่คุณคิดได้ แล้วใช้คำถามนั้นมาช่วยเขียนโบรชัวร์
 • เน้นที่ประโยชน์ของสินค้า แทนที่จะเขียนถึงคุณลักษณะในภาพรวมของสินค้า คุณต้องมุ่งเน้นประเด็นที่ทำให้คุณลงรายละเอียดได้ คุณลักษณะ (Features) จะช่วยอธิบายสินค้าและบริการ ส่วนประโยชน์ (Benefits) ช่วยอธิบายว่าคุณลักษณะนั้นตอบโจทย์ผู้อ่านได้มากน้อยแค่ไหน
 • ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างได้ในโบรชัวร์ใบเดียว เพราะคุณมีพื้นที่จำกัด ดังนั้น ควรจำไว้เสมอว่าข้อมูลทุกอย่างไม่ได้จำเป็นเสมอไป ตัดข้อมูลที่ไม่ได้มีผลต่อสินค้าหรือบริการของคุณ

ส่วน2 จัดวางโครงร่าง

ส่วน2 จัดวางโครงร่าง
 • เลือกแบบ โบรชัวร์มีรูปแบบและสไตล์ที่หลากหลาย โดยรูปแบบที่ใช้ทั่วกันมากที่สุดคือรูปแบบแผ่นพับ 3 หน้า อย่างไรก็ตาม คุณมีอิสระที่จะเลือกรูปแบบที่ต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการเสนอ
 • ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์หรือโครงร่างรูปแบบไหนก็ตาม คุณต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด นั่นคือการสร้างความสมดุลระหว่างภาพและตัวอักษร
 • ใช้ปกหน้าเพื่อดึงดูดผู้อ่าน รูปปกหน้าของคุณคือสิ่งที่จะทำให้คนหยิบโบรชัวร์ขึ้นมาอ่าน ภาพที่ดึงดูดสายตาหรือกราฟิกจะมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวอักษรที่เต็มหน้า
 • แบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ ในส่วนของโบรชัวร์ด้านใน ให้ใช้หัวเรื่องในการแบ่งตัวอักษรที่ยาวเกินไป โบรชัวร์มีพื้นที่จำกัดและคุณต้องไม่ใช้พื้นที่ไปกลับกล่องข้อความหรือตัวอักษรที่ยาวๆ

ส่วน3 สร้างสรรค์เนื้อหา

ส่วน3 สร้างสรรค์เนื้อหา
 • พูดกับลูกค้าโดยตรง กล่าวถึงลูกค้าด้วยคำว่า “คุณ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่าน พยายามใช้ภาษาที่เป็นกันเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า
 • พยายามทำให้เนื้อหาในโบรชัวร์น่าสนใจ จุดมุ่งหมายของคุณคือการรักษาความสนใจของลูกค้าเอาไว้ พยายามทำเนื้อหาให้น่าดึงดูดตรงกับกลุ่มผู้อ่านที่คุณคาดหวังจะดึงความสนใจด้วยโบรชัวร์
 • ใช้คำรับรอง นำคำพูดจากลูกค้าที่พึงพอใจในสินค้าใส่ไว้ในโบรชัวร์ ดูให้ดีว่าคุณได้แนบชื่อเต็มของลูกค้า เช่นเดียวกับข้อมูลที่ช่วยให้คำรับรองนั้นน่าเชื่อถือ
 • จบโบรชัวร์ด้วยการนำไปสู่การซื้อจริง ชี้นำผู้อ่านให้ก้าวไปยังขั้นตอนการซื้อสินค้า