วิธีการ เขียนรายงานข่าว

วิธีการ เขียนรายงานข่าว

การรายงานข่าวใกล้เคียงกับบทความข่าว มันคือข้อเท็จจริงของเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นหรือเพิ่งจะเกิดขึ้น การเขียนรายงานข่าวเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณรายงานหัวข้ออย่างชัดเจน มีบทสัมภาษณ์ที่ดี และเขียนด้วยรูปแบบที่ชัดเจน แม่นยำ และเคลื่อนไหว

ส่วน1 การรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงาน

ส่วน1 การรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงาน
 • ดูว่าคุณต้องเขียนเกี่ยวกับอะไร. การรายงานข่าวคือเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นหรือเพิ่งจะเกิดขึ้น ประเด็นในปัจจุบัน
 • ไปยังสถานที่เกิดเหตุ. เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ให้ไปที่สถานที่เกิดเหตุ คุณอาจจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม ธุรกิจ คดี หรือเหตุการณ์
 • ทำการสัมภาษณ์. คนที่คุณจะสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณรายงานเรื่องอะไร
 • ถอดคำพูดบทสัมภาษณ์และเนื้อหา. เมื่อคุณกลับถึงบ้านหรือออฟฟิศก็ควรถอดคำพูดบทสัมภาษณ์และเนื้อหา
 • ค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อ. การรายงานข่าวคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คุณควรค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อด้วย

ส่วน2 การเขียนรายงานข่าว


ส่วน2 การเขียนรายงานข่าว
 • เขียนหัวข้อ. หัวข้อข่าวต้องแม่นยำ ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายใช้คีย์เวิร์ดจากเรื่องราวและทำให้ตรงไปตรงมาและเรียบง่าย
 • เขียนบรรทัดแรกและสถานที่. บรรทัดแรกอยู่ใต้หัวข้อเรื่อง บรรทัดนี้ระบุชื่อและตัวตนของคุณ สถานที่คือที่ที่บทความเกิดเหตุและเขียนรายงาน
 • ใช้บทนำข่าว. บทนำข่าวคือย่อหน้าเปิดรายงานหรือบทความที่ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
 • เขียนเนื้อหาของรายงาน. เนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงซึ่งลงรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากกว่าในบทนำ
 • ใส่คำพูดลงในรายงานข่าว. คุณสามารถใส่คำพูดลงในรายงานข่าวเพื่อสื่อสารข้อมูล
 • ระบุแหล่งข่าวเสมอ. คุณต้องระบุแหล่งข่าวที่คุณได้รับนอกเสียจากว่าข้อมูลนี้เป็นความรู้ทั่วไป คุณอาจจะเจอปัญหาถ้าคุณไม่ใส่แหล่งข้อมูล
 • เขียนในสไตล์ของข่าว. คุณไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาที่บรรยายมากเกินไปเมื่อเขียนรายงานข่าว เพียงแค่ยึดข้อเท็จจริงและใช้ประโยคที่สั้นและแม่นยำ