มูลนิธิอิออนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหนังสือให้แก่เยาวชนไทย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหนังสือให้แก่เยาวชนไทย

โดยคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนอื่นรวมกว่า 24 บริษัท ร่วมส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ ที่รวบรวม E-book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 600 เล่ม พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ GIVE A FUTURE GIVE A BOOK, เป็นของขวัญปีใหม่ในรูปแบบนิวนอร์มัลให้แก่ 5 โรงเรียนในทุกภูมิภาค ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นการต่อยอดปณิธานของมูลนิธิอิออนประเทศไทยในการพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม